Skip to main content

Migrationsrätt

Migrationsrätt

 

Ska du eller t.ex. din nyblivna make flytta till Sverige eller har du en bror, kusin eller bekant som du vill ska komma och jobba hos dig i Sverige? I samtliga fall kan vi hjälpa dig att söka eller förnya ditt arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller hjälpa din familj med anhöriginvandring från hemlandet. Kanske har du eller någon i din familj fått avslag på en ansökan av Migrationsverket eller så hotas ni av utvisning? Det är viktigt att göra rätt från början för att undvika onödig tidsåtgång och/eller rättsförlust. En ansökan om uppehållstillstånd kan ta upp emot 20 månader enligt Migrationsverkets hemsida.

En ansökan om uppehållstillstånd skickas till Migrationsverket, som sedan utreder och beslutar. Om det blir avslag, kan beslutet överklagas till Migrationsdomstolen. Under hela denna process är det viktigt att du biträds av ett kunnigt juridiskt ombud. Migrationsverket lägger ofta utredningens tyngdpunkt på vissa speciella frågor, för att enkelt kunna bedöma om uppehållstillstånd skall beviljas. Ett kunnigt juridiskt ombud vet ofta vilka dessa frågor är, och kan förbereda dig på ett effektivt sätt. Oavsett om det gäller uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller ansökan om medborgarskap kan vi hjälpa dig. Migrationsrätt är invecklat, men med hjälp av en jurist med erfarenhet inom området ökar chanserna att nå det beslut du önskar.

Vi är specialiserade på arbetstillstånd och hjälper arbetsgivare och anställda med hela processen hos Migrationsverket till ett fastpris. Vi gör vårt yttersta för att förenkla för dig som arbetsgivare och för att underlätta för Migrationsverket att fatta ett snabbt beslut i ert ärende. Du som arbetsgivare ska kunna andas ut och känna att någon tar hand om er och era anställda. Vi hjälper till med allt kring arbetstillståndet och vi följer även upp inför att arbetstillståndet ska förlängas.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Ansökan om arbetstillstånd
  • Ansökan om uppehållstillstånd
  • Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd
  • Överklagande vid avslag
  • Kontakt med Migrationsverket