Skip to main content

Familjrätt och arvsrätt

 

Frågor inom familjerätt kräver ett stort personligt engagemang och är därtill ett rättsområde som majoriteten av befolkningen berörs av en eller flera gånger under sin levnadstid. Det kan vara allt från att du och din sambo separerar eller att någon i familjen skiljer sig till att en älskad familjemedlem går bort och att ni behöver hjälp med bouppteckning och att avveckla dödsboet. Vi är en jurist för familjen och vi arbetar med allt från testamenten och privaträttsliga avtal till komplicerade bodelningar och arvskiften. Vi hjälper gärna till att skriva avtal som ska förhindra kostsamma och uppslitande tvister vid generationsskiften och arvskiften. Testamenten är en sådan del och vi vet att det behövs eftersom endast cirka 20 procent skrivit ett testamente vid sin bortgång. Vi gör alltid vårt yttersta för att du och din familj ska komma till en juridisk lösning som känns både bra och rättvis.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Testamente
  • Samboavtal
  • Bodelning
  • Skilsmässa
  • Gåvobrev
  • Bouppteckning
  • Arvskifte
  • Äktenskapsförord