Skip to main content

Avtalsrätt och kontraktsrätt

 

Såväl privatpersoner som juridiska personer komma ofta i kontakt med avtalsrätten. Avtals- och kontraktsrätten är ett stort rättsområde som innefattar flera underliggande grenar. Det kan handla om allt från avtal gällande handel med varor och tjänster till avtal gällande brukande av fastigheter, egendom och mycket mer. Ett bra avtal skräddarsytt till din specifika situation är många gånger den bästa försäkring du kan tänka dig när det kommer till att motverka och minimera potentiella risker i framtiden. Du kommer att tacka dig själv många gånger om att du kostade på dig ett avtal vid den uppkomna dispyten fem år senare mellan dig och din delägare. Istället för att dispyten leder till en rättsprocess för sexsiffriga belopp kan den avgöras omedelbart tack vare avtalet.

Det cirkulerar en hel del gratis mallar på nätet och visst dessa kan självklart användas, men dessa är sällan heltäckande eller anpassade för din situation och kanske inte effektivt minimerar vissa risker. Rådfråga alltid en jurist innan du skriver på ett hemmaklistrat avtal.

Vad vi bland annat kan hjälpa dig med:

 • Aktieägaravtal
 • Handelsbolagsavtal
 • Köpeavtal
 • Avtal om överlåtelse av aktier eller inkråm
 • Samarbetsavtal
 • Fullmakt
 • Samäganderättsavtal
 • Skuldebrev
 • Köpekontrakt och köpebrev
 • Sekretessavtal
 • Distributionsavtal