Skip to main content

Priser

Priser

Vad kostar juridisk hjälp?

Vi på REAR Juristbyrå arbetar med juridisk rådgivning och vårt uppdrag omfattar därför inte bara upprättandet av t.ex. ett avtal. Alla kunder skiljer sig åt och inget ärende är identiskt och en stor del av arbetet består i att sätta sig in i just er situation. Detta är en förutsättning för att kunna ta fram en juridisk lösning som har den funktion som är avsedd. Det är därför viktigt att förstå att det inte är avtalet eller den juridiska lösningen i sig som är merparten av arbetet, utan vägen dit. Den juridiska processen tar olika mycket tid från kund till kund och det är viktigt att inte stressa fram i onödan, både jurist och kund kan behöva tid för reflektion innan ärendet avslutas.

Vi erbjuder alltid en första gratis kontakt för att avgöra om vi kan hjälpa till i ert ärende. Efter att vi kommit överens om att uppdraget ska påbörjas tar vi på REAR Juristbyrå betalt för den tid det tar att utföra ert ärende från början till slut. Detta innefattar tid som läggs på uppstart av ärendet, rådgivningsmöten, telefonsamtal, mejlkorrespondens, utredningsarbete, upprättande, färdigställande m.m. Vi tar betalt för den tid som ärendet krävt oavsett om arbetet resulterat i en juridisk lösning eller inte.

Prisexempel

Vårt löpande arvode varierar dels beroende på vad det är för typ av ärende och dels om kunden är ett företag eller en privatperson. Vi erbjuder alltid konkurrenskraftiga priser och inte sällan finns det tusenlappar att spara jämfört med att ta hjälp av en konkurrent.

Ungefärliga priser privatpersoner (inkl moms):

 • Gåvobrev från 1725 kr
 • Testamente från 1725 kr
 • Framtidsfullmakt från 1725 kr
 • Äktenskapsförord från 1725 kr
 • Samboavtal från 1725 kr
 • Skuldebrev från 1725 kr
 • Bodelningsavtal från 3500 kr
 • Samäganderättsavtal från 3500 kr
 • Köpekontrakt eller överlåtelseavtal för försäljning av bostad från 5000 kr
 • Enkel bouppteckning från 5495 kr

Ungefärliga priser företag (exkl moms):

 • Kompanjonsavtal (t.ex. aktieägaravtal) från 5000 kr
 • Samarbetsavtal från 5000 kr
 • Avtal om överlåtelse av aktier eller inkråm från 5000 kr
 • Distributionsavtal från 5000 kr
 • Uppdragsavtal från 5000 kr
 • Sekretessavtal från 3500 kr
 • Avtalsgranskning från 1600 kr