Migrationsrätt

Ska du eller t.ex. din nyblivna make flytta till Sverige eller har du en bror, kusin eller bekant som du vill ska komma och jobba hos dig i Sverige? I samtliga fall kan vi hjälpa dig att söka eller förnya ditt arbetstillstånd och uppehållstillstånd eller hjälpa din familj med anhöriginvandring från hemlandet. Kanske har du eller någon i din familj fått avslag på en ansökan av Migrationsverket eller så hotas ni av utvisning? Det är viktigt att göra rätt från början för att undvika onödig tidsåtgång och/eller rättsförlust. En ansökan om uppehållstillstånd kan trots allt ta upp emot 20 månader enligt Migrationsverkets hemsida. 

En ansökan om uppehållstillstånd skickas till Migrationsverket, som sedan utreder och beslutar. Om det blir avslag, kan beslutet överklagas till Migrationsdomstolen. Under hela denna process är det viktigt att du biträds av ett kunnigt juridiskt ombud. Migrationsverket lägger ofta utredningens tyngdpunkt på vissa speciella frågor, för att enkelt kunna bedöma om uppehållstillstånd skall beviljas. Ett kunnigt juridiskt ombud vet ofta vilka dessa frågor är, och kan förbereda dig på ett effektivt sätt.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Ansökan om arbetstillstånd
  • Ansökan om uppehållstillstånd
  • Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd
  • Överklagande vid avslag
  • Kontakt med Migrationsverket

Behöver du hjälp av en jurist?

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller söker en engagerad jurist, vi svarar inom samma dag!