Fastighetsrätt och hyresrätt

Vid en fastighetsförsäljning dyker ofta en mängd juridiska frågor upp. Vilka rättigheter och skyldigheter har köparen och säljaren? Vad kan säljaren göra för att undvika att köparen kräver ersättning efter köpet? Är det köparen eller säljaren som ska bekosta åtgärdande av fel i fastigheten? 

Detsamma gäller för den som ska hyra en lokal eller hyra ut en bostad. Att ingå ett hyresavtal avseende bostad eller lokal innebär såväl rättigheter som skyldigheter för både hyresgäst och hyresvärd. Vilken hyra ska betalas och när? Om hyran inte betalas, hur blir hyresvärden av med sin hyresgäst och hur kan hyresgästen ändå få möjlighet att bo kvar eller fortsätta att hyra (s.k. besittningsrätt)? Får man som hyresgäst tapetsera om i lägenheten? Vem är ansvarig för skador på lägenheten?

Även om det inte finns något krav på skriftligt hyresavtal enligt lag, såvida inte hyresgästen eller hyresvärden begär det, så rekommenderar vi likväl att dokumentera avtalsvillkoren i ett skriftligt avtal. Om det blir tvist mellan hyresgäst och hyresvärd avgörs dessa i de flesta fall av hyresnämnden, som är en specialdomstol för dessa tvister. De hyres- och bostadsrättstvister som hyresnämnden inte kan avgöra prövas av allmän domstol.

Vad vi bland annat kan hjälpa till med:

  • Juridisk rådgivning och biträde i enklare fastighetsrättsliga ärenden
  • Juridisk rådgivning och biträde i hyresrättsliga ärenden
  • Granskning och upprättande av köpeavtal och köpebrev
  • Granskning och upprättande av hyresavtal

Behöver du hjälp av en jurist?

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller söker en engagerad jurist, vi svarar inom samma dag!