Våra artiklar

Vad är skillnaden på en juristbyrå och en advokatbyrå?

I denna artikel försöker vi förenklat förklara vad som skiljer en juristbyrå från en advokatbyrå och likaså en jurist från en advokat.

Förskott på arv

Vad utgör egentligen förskott på arv och när kan du som arvtagare hävda din rätt gentemot andra arvtagare?

Mobbning på arbetsplatsen

Vad kan man göra om man blivit utsatt för mobbning eller s.k. kränkande särbehandling på arbetsplatsen? I denna artikel försöker vi lista några av de saker du kan göra för att komma till rätta med situationen. 

Vad är en framtidsfullmakt?

För inte alltför länge sedan skapades en ny lag som gjorde det möjligt att ta fram en framtidsfullmakt. I denna artikel ger vi ett exempel på vad en framtidsfullmakt är för något. 

Rätt arv

Oroar du dig för att någon av arvtagarna har fått för mycket i arv och att arvskiftet inte riktigt gått rätt till? Det finns skyddsregler i ärvdabalken som kan vara till din hjälp.

Enskild egendom och bodelning

I denna artikel ger vi några exempel på varför det kan vara en bra idé att genom testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord göra viss egendom till en persons enskilda egendom. 

Behöver du hjälp av en jurist?

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller söker en engagerad jurist, vi svarar inom samma dag!