Vad vi står för

De flesta jurister och advokater strävar förhoppningsvis efter att hjälpa sina klienter, såväl företagare som privatpersoner, med sina juridiska frågor och problem på bästa tänkbara sätt.  Det gör vi också, men vi strävar samtidigt efter att tillgängliggöra juridiken på ett sätt som gör juridiken lättförståelig för våra klienter. Därtill ligger vårt fokus på det som är viktigt för våra klienter, vare sig det är ett samarbete man försöker ro i hamn eller om det är ett juridiskt korrekt testamente som ska upprättas. I slutändan är juridiken endast ett verktyg för att t.ex. säkerställa att det blir som man tänkt sig eller för att minimera risker i samband med en affärsuppgörelse.

Vad vi kan hjälpa dig med

Vi erbjuder rådgivning och juridisk expertis inom flera rättsområden. Vi kan bl.a. hjälpa dig med ärenden inom följande rättsområden:

  • Allmän affärsjuridik såsom avtals- och kontraktsrätt
  • Bolagsrätt
  • Köprätt
  • Fastighets- och hyresrätt
  • Familjerätt och arvsrätt
  • Migrationsrätt

Har du blivit utsatt för mobbning (s.k. kränkande särbehandling)? Ta kontakt med oss, vi hjälper dig!

Vi har möjlighet att träffa klienter fysiskt i framför allt Göteborg, Härryda och andra närliggande kommuner, men vi erbjuder våra tjänster till privatpersoner och företagare i hela Sverige och detta mot bakgrund av att de flesta juridiska problem går, åtminstone i ett inledande skede, att lösa över telefon, e-post och videosamtal.

Varför du ska välja oss

  • Prisvärda, engagerade, pålitliga och lyhörda inför dina behov och önskemål.
  • Vi erbjuder våra tjänster till marknadens kanske bästa pris till både privatpersoner och företagare och i de flesta fall kan vi lämna ett fastpris efter den första gratis kontakten.
  • Vi vill skapa långvariga och ömsesidigt gynnsamma relationer med våra klienter och som ett led i det erbjuder vi återkommande klienter en lojalitetsrabatt.
  • REAR Juristbyrå innehar inkassotillstånd och professionsansvarsförsäkring för sin verksamhet.